Παναγιώτη Κανελόπουλου, Άπαντα Κοινωνιολογικά

Εκδόσεις Γιαλλέλης, 1992.