Νίκος Πουλαντζάς: κριτικό δοκίμιο για έναν κορυφαίο μαρξιστή

Eκδόσεις. Ελληνικά Γράμματα, 1999, β΄ έκδ. 2001.