Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών

Εκδόσεις Παπαζήση, 1996, γ΄ έκδ. 2008.